Izjava o dostopnosti

Slovenski šolski muzej se zavezuje, da bo vsem uporabnikom omogočal dostopnost spletnega mesta SOLSKIMUZEJ.SI v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.solskimuzej.si.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu SOLSKIMUZEJ.SI sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • predvidljivo delovanje spletnega mesta.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto SOLSKIMUZEJ.SI je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta SOLSKIMUZEJ.SI nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • vizualna podoba, ki je usklajena s celostno grafično podobo Slovenskega šolskega muzeja (npr. barve povezav),
  • različne slike, namenjene estetski izboljšavi spletnega mesta.

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 28. aprila 2023 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana 28. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu SOLSKIMUZEJ.SI kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni pošti ali na elektronski naslov:

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Plečnikov trg 1
1000 Ljubljana
Slovenija

T: 01 251 30 24
E: uprava@solskimuzej.si
 

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

T 01 555 58 48
E gp.irsid@gov.si